Huszka Hermina Általános Iskola - Örkény

fejlec3.jpg

Gyászjelentés

 Ilona 10   Elment egy kolléga …

 

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
(Juhász Gyula)

Szomorú és fájdalmas hírt kaptunk. Örökre eltávozott közülünk iskolánk korábbi igazgatója, Harding Ilona Márta, a gyerekek Ilona nénije, akit sokan ismertek és sokan szerettek. Valamennyiünket megrendített hirtelen és felfoghatatlan halála.

Négy évtizedes pedagógiai pályafutása során emberségével, újító szándékával, hatalmas munkabírásával több intézményben jelentős emlékeket hagyott. Első diplomáját a bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte. Pedagógusi pályáját a szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában 1977-ben kezdte, ahol tanítóként, tanárként, napközis nevelőként, majd munkaközösség-vezetőként, 1991-től igazgató-helyettesként dolgozott. 1995-től az iskola igazgatója lett.
2001-től a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatójaként folytatta munkáját.
2007-től az örkényi Huszka Hermina Általános Iskola igazgatója lett, egészen nyugdíjba vonulásáig 2017-ig vezette az intézményt.
Ezekben az időkben már a felnőttek képzésében is dolgozott. A modern információs technikák alkalmazásának különösen nagy jelentőséget, szerepet szánt a tanításban és egyéb munkái során is. Ennek használatát szorgalmazta a képzésein és tantestületünkben is, lehetőséget biztosított informatikai kompetenciánk fejlesztésére.
Folyamatosan képezte magát az oktatás területén, melyekkel bővíthette, megújíthatta szakmai tudását. Különböző szakirányú szakvizsgákat tett, oktatási menedzsment, humánmenedzsment szakértő, közoktatási vezető. 2006-tól köznevelési szakértői, mely feladatkörét elhunytáig folytatta.
Tapasztalatával, tudásával sikerre vitte uniós és hazai pályázatainkat: a biatorbágyi iskolának és a Huszka Hermina Általános Iskolának is jelentős anyagi forrásokat szerzett. Munkájához kötődik a Micimackó gyerekház, a Comenius, a Tehetséggondozásért és az Esélyegyenlőségi projekt.
Az egyik legfontosabb céljának azt tekintette, hogy hozzásegítse a diákokat az eredményes, az életben is felhasználható tudáshoz, személyes boldogulást szolgáló hétköznapi ismeretekhez, hogy tanítványai gazdagítsák, formálják, erősítsék személyiségüket. Ennek egyik pilléreként megvalósítva 2017-ben bekapcsolódott a Tanoda programba, melynek szakmai vezetője volt élete utolsó pillanatáig.
Jó kolléga, barát volt. Megértő szép szavaiért, emberségéért szerették mind a gyerekek, mind a kollégák, szülők és mindazok akik ismerték Őt közelebbről. Töretlen optimizmusa, tisztasága mindannyiunk számára példa.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsuzunk.”

Ilona!

Búcsúzik Tőled a Huszka Hermina Általános Iskola valamennyi dolgozója, tanulója és a szülők közössége.

Áldott emléked megőrizzük!

Nyugodj békében!